Ringbo BBL blir samarbeidspartner i Hønefoss

Bovieran har fått enda en ny samarbetspartner i Ringbo BBL. Sammen skal vi etablere Bovieran i området Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner, Gran, Modum, Krødsherad, Nesbyen og Gol.

Ringbo tilbyr moderne borettslagsleiligheter i samarbeid med flere utbyggere i Hønefoss, Bergermarka og på Jevnaker, Hallingby, Bergermoen samt også på Gol. I Ringbo er vi fornøyd med at disse nye boligene tilbys i det vi kaller moderne og trygge borettslag. Moderne fordi du blant annet kan kjøpe din bolig med svært gunstig og fleksibel finansiering. Trygt fordi det på tross av fleksibilitet også er krav til en solid egenfinansiering. Kjøperne må minimum egenfinansiere halve totalkostnaden for boligen. Videre sørger vi i Ringbo med vår langsiktighet for at du som kjøper får bistand fra oss når boligen overtas, samt at vi støtter opp om driften av borettslaget med tjenester der trygghet for beboerne er et viktig mål.

I vår bestreben etter å bli den beste på boligforvaltning søker vi å ha vår innsats rettet mot det som er viktigst for boligselskapene. I bunnen ligger det effektive og gode basistjenester som innkreving av felleskostnader (husleie), føring av regnskap og oversikt over hvem som til enhver tid er eiere av boligene i de nå mer enn 120 boligselskapene som vi har forvalteravtale med. Videre er fremforhandling av gode avtaler til nytte for boligselskapene viktig. Vi erfarer at nye kunder sparer inn en stor del av forretningsførerhonoraret til Ringbo ved å benytte våre avtaler knyttet til forsikring, bredbånd/TV, revisjon og bank. Til sist vil jeg som daglig leder nevne vår rådgivertjeneste som knyttet til jus, økonomi og annen adm. er inkludert i det faste honoraret. På teknisk område med vedlikeholdsplanlegging, prosjektbistand og HMS er det tilleggstjenester, men disse er gunstig priset for våre forvaltningskunder.

Vi ser frem til et spennende samarbeid hvor vi får bli med på å utvikle denne nytenkende boligformen i dette området.